Menu strony
O nas
Warto obejrzeć
FAQ
Opinie
Blog
Kontakt
Prześlij opinię
Technologia
Magnetyczna
Dalekiej podczerwieni
Jonów ujemnych
Produkty
Biżuteria
Regeneracja
Woda
Sen
Powietrze
Światło
Kosmetyki
Biznes
Dlaczego MLM?
Dlaczego Nikken?
Od czego zacząć?
Szkolenia, spotkania
Newsletter
adres email:
wypisz adres
Fakty i mity o branży MLM
Większość osób słyszała o rozwijającej się branży MLM. Marketing wielopoziomowy bo o nim mowa jest branżą budzącą kontrowersje. Osoby bezpośrednio zaangażowane w działalność na zasadzie marketingu wielopoziomowego uważają ten biznes za najuczciwszy na rynku pracy, niektórym kojarzy się z domokrążcami biegającymi z obłędem w oczach i pełnymi towaru siatkami, a jeszcze inni mylą go z tzw. piramidą. Jaka jest prawda o Marketingu wielopoziomowym?

Koncepcja marketingu wielopoziomowego powstała już w latach 30 XX wieku, a uznanie ekonomistów zdobyła dopiero w latach 60, kiedy to nastąpił rozwój kolejnych firm torując drogę dla ekspansji tej branży. Tendencja wzrostowa utrzymywała się w latach 70 i 80 by osiągnąć szczytowy rozwój we wczesnych latach 90. Nigdy wcześniej nie powstawało tak dużo firm z branży marketingu wielopoziomowego i nigdy wcześniej nie generowały one tak wysokich przychodów. Równolegle do rozkwitu branży MLM nastąpił wzrost zainteresowania zdrowiem a także szeroko pojętą koncepcją wellness i trend ten trwa do dziś. Powody są prozaiczne. Starzejące się społeczeństwo, często świadome błędów młodości polegających na paleniu papierosów, nadmiarze alkoholu i innych złych nawyków coraz chętniej kładzie nacisk na zdrowszy styl życia.

Sukces branży MLM, wzrost świadomości i popytu w segmencie wellness przyczynił się do gwałtownego rozwoju nowych firm. Naturalnym skutkiem takiego zjawiska był wzrost konkurencyjności a także regulacje podatkowe. W konsekwencji dynamiczny do tej pory rozwój branży MLM chwilowo wyhamował pod koniec lat 90 XX wieku.

Przyglądając się jednak branży MLM z perspektywy czasu były to zjawiska korzystne. Zaowocowały bowiem powstaniem na rynku stabilnych i odpowiedzialnych firm z przemyślaną i sprawdzoną strategią marketingową skoncentrowaną na zaspokajaniu rzeczywistych potrzeb klientów. Swoją pozycję i status potwierdza wieloletnia obecność tych firm na rynku i stabilność wobec niepewnych sytuacji gospodarczych i kryzysu.

Nowo powstające biznesy MLM poddane są trudnej próbie. Aż 95 % z nich bankrutuje w ciągu dwóch lat, a wolnorynkowa selekcja zaostrzona jest przez panujący kryzys. Konfrontacji z niestabilną sytuacją gospodarczą nie przechodzą firmy nastawione głównie na szybki zysk, bazujące na nierealnych koncepcjach i niewłaściwie zarządzane. Większym zaufaniem zatem można obdarzyć firmy których pozycja na rynku potwierdzona jest wieloletnim doświadczeniem i której stabilność widoczna jest również w oferowanych produktach.

Słaba gospodarka może być impulsem do działania. Dlaczego? Ponieważ w skrajnych sytuacjach mamy tendencje do dostrzegania szans, których nie bralibyśmy pod uwagę w lepszej kondycji finansowej czy stabilniejszej sytuacji gospodarczej. Wielu ludzi rozważa możliwość założenia własnego biznesu najchętniej przy niewielkim wkładzie inwestycyjnym i niskim ryzyku. Historia potwierdza, że w okresie destabilizacji gospodarczej osoby działające w marketingu wielopoziomowym radzą sobie całkiem dobrze. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że prognozowane spowolnienie gospodarcze przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania branżą MLM.

Na całym świecie w MLM działa już 50 milionów osób i choć na osiągnięcie takiego wyniku trzeba było czekać aż 55 lat, to ostrożne prognozy sugerują, że w ciągu następnych 15 lat liczba ta podwoi się a sieci systemu MLM zwiększą się przeciętnie o 37%. To naprawdę zdumiewające wartości!